Oferta

Kompleksowy montaż instalacji: elektrycznej, teletechnicznej:

  • naprawa instalacji (wymiana),
  • pomiary instalacji elektrycznych,
  • pomiary impedancji pętli zwarciowej,
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych,
  • pomiary i próby pomiarowe wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • montaż instalacji nagłośnieniowej (kina domowego),
  • kompleksowe wykonanie instalacji odgromowych, wraz z niezbędnymi pomiarami,
  • pomoc w złożeniu dokumentacji, niezbędnej do uzyskania odbioru budynku w przypadku nowych domów jednorodzinnych.

Każdorazowo indywidualna wycena.